April 2022

 

Til vore medlemmer.                                                          Elsted d. 10. april 2022

 

     Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsted Landsbylaug

 

   Onsdag d. 27. april kl. 18.30 i Elsted Sognegård.

 

Som tidligere år starter vi med spisning, så tilmelding er derfor nødvendig af hensyn til madindkøb. Ring til formanden på tlf. 23 47 85 25 senest søndag d. 24. april.
 Ca. 19.15 starter generalforsamlingen med følgende dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 

1. Valg af dirigent og referent                                                                                                                                          
2. Bestyrelsens beretning for 2021
3. Godkendelse af regnskab for 2021, og budget for 2022                                               
4. Valg til bestyrelsen. På valg er: Mary Bjerring og Sven Aage Christensen (begge modtager genvalg)                                                                                                                     
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                                                   
6.  Valg af revisor                                                                                                                     
7. Valg af revisorsuppleant                                                                                                     
8. Indkomne forslag                                                                                                                 
9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Sven Aage Christensen, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

 

Efter generalforsamlingen viser og kommenterer Søren Kæmpe billeder fra Elsted. Dertil serveres kaffe, te og småkager.

 

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen                                                                                                                   
bestyrelsen