Juni 2020

 

Til vore medlemmer.                                                          Elsted d. 10. juni 2020

 

     Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsted Landsbylaug

 

   Tirsdag d. 30. juni kl. 19.30 i Elsted Sognegård.

 

Til generalforsamlingen serveres øl, vand og vin.

 

Dagsorden ifølge  foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent                                                                                                                                          
2. Bestyrelsens beretning for 2019
3. Godkendelse af regnskab for 2019, og budget for 2020                                               
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Toni Andersen (modtager ikke genvalg) og Sven Aage Christensen                                                                                                                      
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                                                   
6.  Valg af revisor                                                                                                                     
7. Valg af revisorsuppleant                                                                                                     
8. Indkomne forslag                                                                                                                 
9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Sven Aage Christensen, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe, te og kage.

 

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen                                                                                                                   
bestyrelsen

 

 

Til Elsteds borgere

 

 

Sct. Hans arrangement tirsdag den 23. juni 2020

ved gadekæret

 

Igen i år har vi fælles Skt. Hans arrangement for alle Elsteds borgere.

Der har været stor tilslutning, og det har udviklet sig til at blive en rigtig hyggelig aften for både børn og voksne – en tradition som vi i Elsted Landsbylaug synes har stor værdi for vort lille lokalsamfund.

 

 

 Vores kæmpe grill vil være klar fra 18:30

Til jeres medbragte grillmad samt til snobrød til børnene

og vi håber på at få en hyggelig aften i Landsbyens hjerte.

Elsted Landsbylaug sørger naturligvis for gratis sodavand og snobrød til børnene.

 

Vi opstiller borde og bænke - så kom i god tid.

 

 

Bålet tændes kl. ca. 20.30

 

 

Vi skal synge Midsommersangen sammen.

Elsted Landsbylaug har skaffet en forsanger.

 

 

Er du endnu ikke medlem af landsbylauget, kan du også melde dig ind denne aften

 

 

Så glæd jer bare – og vel mødt